?
WELKOM BIJ BriljansS*!WIE ZIJN WIJ?BEDRIJFPARTICULIERWORKSHOPSGRATIS!CONTACT
ONZE MISSIE: een KLEUR-RIJK leven voor iedereen! Be-LEEF 't!

COUNSELLING-COACHING
Referentie
Tarieven

COUNSELLING-COACHING
 
Counselling/coaching
Counselling is een non-directieve manier van psycho-sociale hulpverlening die niet uitgaat van standaardoplossingen. Deze vorm van begeleiding kan goed naast een andere behandeling bestaan. Het richt zich op de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager (cliënt) die ondersteuning zoekt bij het omgaan met problemen.
 
Counselling is vooral gebaseerd op luisteren. Het onder woorden brengen van emoties blijkt voor mensen vaak moeilijk te zijn. Het is belangrijk gevoelens te uiten en deze te benoemen. De counsellor gaat ervan uit dat elke klant recht heeft op een op maat gesneden benadering met daarbij behorende begeleiding.
 
Counselling is oplossingsgericht, middels inzichtgevende (individuele) gesprekken o.b.v. vertrouwen en wederzijds respect. Inzicht is een eerste belangrijke stap naar probleem-vermindering of probleembeheersing.
 
Doel
is het vergroten van de draagkracht en zelfredzaamheid van de klant, wanneer de draaglast, eventueel tijdelijk, als een belemmering wordt ervaren bij het dagelijks functioneren.
 
Wanneer Counselling?
Ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken waarop het allemaal teveel lijkt te worden op gebied van werk en privé. Een stap naar een psycholoog of huisarts voelt dan vaak net te groot. Daarbij komt de gedachte: “Ik ben toch niet gek!”. Vervolgens gebeurt er niets en gaat het leven verder. Wanneer je in jouw werk en/of privé-leven (even) bent “vast” gelopen en hiervoor met een onafhankelijk persoon wilt praten, kun je zelf contact opnemen met een counsellor. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig. Er zijn steeds meer huisartsen die counselling adviseren.
 
De counsellor/coach als gesprekspartner
Met een counsellor bespreek je wat je dwarszit of wat je in het dagelijks leven/functioneren belemmert. De erkende counsellor is gehouden aan een ethische beroepscode die hem of haar verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen.
Een counsellor schrijft geen medicijnen voor, de counsellor kan je echter wel vragen bepaalde oefeningen of thuis-opdrachten uit te voeren.

Verloop en duur van counselling
De duur van de begeleiding, is afhankelijk van de vraag waarmee een klant zich meldt. Ieder mens is uniek en dat betekent dat de duur per klant ook verschillend is. Jij neemt als klant zelf contact op om een gratis kennismakingsgesprek (klik hier) af te spreken. Na dit gesprek wordt het aantal sessies bepaald waarin de besproken onderwerpen behandeld kunnen worden. Het aantal sessies varieert van 6-8.
 
Aan het eind van de laatste sessie wordt geëvalueerd of de besproken thema’s naar tevredenheid zijn behandeld en tot oplossingen hebben geleid. Dan wordt besloten of het contact afgerond wordt of dat er vervolgconsulten komen. De counsellor adviseert en jij neemt de beslissing!