?
WELKOM BIJ BriljansS*!WIE ZIJN WIJ?BEDRIJFPARTICULIERWORKSHOPSGRATIS!CONTACT
ONZE MISSIE: een KLEUR-RIJK leven voor iedereen! Be-LEEF 't!

GRATIS kennismakings-gesprek
Colofon

Colofon

Hoewel deze website met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. De links die verwijzen naar andere websites zijn ter informatie. BriljansS* kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites. Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo's en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Gebruikte foto's zijn eigendom van Claudia de Nooijer: www.claudiadenooijer.nl


Indien u vragen en/op opmerkingen heeft, n.a.v. deze site, neem dan a.u.b.
contact met ons op.

Op alle diensten van BriljansS* zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen onder nummer: 220 579 47. Wij hanteren de bepalingen en het
klacht- en tuchtreglement 

 van de "Beroepscode van ABvC".  

Uw naam, adres, telefoonnummer kunnen wij niet zonder meer inzien, tenzij u ons deze gegevens verstrekt per email. In dit geval zal BriljansS* zoals eerder aangegeven, deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

BriljansS* respecteert al uw persoonlijke gegevens die door u aan BriljansS* verstrekt worden. Deze worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden en zullen met de grootste zorg worden behandeld en opgeslagen. De geheimhouding van uw persoonlijke gegevens heeft hierbij de hoogste prioriteit. Gegevens die mogelijk door de server van BriljansS.nl van uw computer worden ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden ten behoeve van het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van BriljansS.nl.